SERVICII DE PROTECȚIA MUNCII

Vă propunem următoarele servicii în domeniul securității și sănătății în muncă:

  1. Cursuri;
  2. Servicii unitare - perfectarea pachetului de acte privind protecția muncii - de la 3000 lei;
  3. Servicii lunare - asistență lunară privind protecția muncii - de la 2500 lei / lună;

  4. Examen medical - organizarea examenului medical pentru angajați conform HG 1025 din 07.09.2016 - de la 5000 lei;
  5. Elaborarea instrucțiunilor de protecția muncii - 50 lei / instrucțiune;
  6. Evaluarea riscurilor la întreprindere - de la 2500 lei;
  7. Indicatoare de securitate.

  Date de contact:

  "ACTIVITĂȚI SSM" SRL

  Anatolii Gavrilțo-Specialist Securitate și Sănătate în Muncă

  mob: 068307760;

  mob: 068624410;

  mob: 079988185;

  mob: 060600998;

  e-mail: protectiamuncii18@gmail.com

  www.protectiamuncii.biz