CURSURI privind protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu art.91-94 din Codul Muncii, angajatorul este obligat să respecte cerințele de protecție ale datelor personale ale salariaților.

De asemenea conform H.G.1123 din 14.12.2010, deținătorii de date cu caracter personal sunt obligați să respecte careva cerințe cu privire la colectarea, stocarea, prelucrarea și păstrarea acestora.

Astfel, invităm toți angajatorii și reprezentanții angajatorilor (contabili, juriști, manageri resurse umane) la un curs de instruire cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Prețul cursului - 650 lei / pers.

Ca lectori la curs sunt invitate persoane care activează în cadrul Centrului Național pentru Protecția  Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova.

Pentru înscrierea la curs rugăm să completați ancheta de mai jos.

De asemenea rugăm să achitați contul de plată atașat pînă la data cursului ca în ziua cursului să vă înmînăm factura.

Menționăm că conform art. 741 din Codul Contravențional - nerespectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea lor în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Email * Denumirea companiei *
Nume / Prenume * Func?ia *
Telefon de contact * Perioada cursului / limba *


Descarcă contul de plată pentru cursuri


Date de contact:

TSM SERVICII SRL

Anatolii Gavrilțo-Specialist Securitate și Sănătate în Muncă

mob: 068307760;

mob: 068624410;

mob: 079988185;

mob: 060600998;

e-mail: protectiamuncii18@gmail.com

www.protectiamuncii.biz

adresa: Republica Moldova, or.Chişinău, str.Vasile Alecsandri 84, et.3

Protecția Muncii la Întreprindere