CURSURI de NIVELUL 2 OBLIGATORII PENTRU SPECIALIȘTII PROTECȚIA MUNCII

Conform art.9 alin. (1) din Legea nr.186 din 10.07.2008 cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, angajatorul este obligat să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce ţin de activitatea desfăşurată.

Activitățile de protecţie a muncii trebuie să fie realizate de către director, în următoarele modalităţi:

  1. Prin asumarea de către director a atribuţiilor de persoană responsabilă de protecția muncii în companie, în condiţiile articolului 11 alineatul (10) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
  2. Prin desemnarea unuia sau a mai multor lucrători pentru a desfăşura activităţile de protecţie a muncii;
  3. Prin înfiinţarea unui serviciu intern de protecţie şi prevenire;
  4. Prin apelarea la servicii externe de protecţie şi prevenire.

Indiferent de metoda aleasă de către angajator, persoana desemnată pentru realizarea măsurilor de protecție și prevenire (fie directorul fie alt angajat) trebuie să urmeze cursuri de nivelul 2 conform art.17 alin. (7) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă Nr.186 din 10.07.2008.

Astfel invităm persoanele desemnate la cursurile de nivelul 2 în domeniul securității și sănătății în muncă.

Cursurile corespund cerințelor conţinutului minim de la anexa nr.3 la HG 95 din 05.02.2009.

Durata cursului este de 40 ore (5 zile).

Pentru participarea la cursuri este necesar să efectuați înscrierea completând ancheta de mai jos sau la tel.068307760.

Ancheta pentru programare la cursuri de Nivelul II în domeniul SSM

Email * Denumirea companiei *
Nume / Prenume * Funcția *
Telefon de contact * Perioada cursului / limba *

Descarcă contul de plată pentru cursuri