CURSURI DE NIVELUL 2 OBLIGATORII LA ÎNTREPRINDERE

Stimate Angajator !

Aducem la cunoștința DVS că în perioada 20.01.2020 - 24.01.2020 va avea loc curs corespunzător nivelului 2 privind securitatea și sănătatea în muncă care este destinat pentru persoanele desemnate și specialiștii privind protecția muncii din întreprinderi.

Cursul va avea loc în incinta Inspectoratului de Stat al Muncii din or. Chișinău, str.Miron Costin 17/2, et.4 cabinet 419, zilnic de la ora 9:00 la 15:00.

Prețul cursului este de 1100 lei/persoană

La absolvirea cursului obțineți:

 1. cunoștințe și competențe privind activitățile de protecție a muncii la întreprindere;
 2. posibilitate de a pune întrebari unor persoane cu cunoștințe și competențe în domeniul ssm;
 3. certificat eliberat de către ÎS "Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă" - instituție de stat recunoscută pe teritoriul RM.

Cursul corespunde cerințelor din anexa nr.3 la HG 95 din 05.02.2009 și anume:

 1. Actele normative de securitate şi sănătate în muncă.
 2. Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de securitate şi sănătate în muncă.
 3. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale.
 4. Factorii de risc profesional.
 5. Metodele de evaluare a riscurilor profesionale.
 6. Prevenirea riscurilor profesionale.
 7. Acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă.
 8. Durata cursului de instruire - 40 ore.

Descarcă programul cursului

Pentru înscriere la curs este necesar să completați ancheta de mai jos.

Ancheta pentru programare la cursuri de Nivelul II în domeniul SSM

Email * Denumirea companiei *
Nume / Prenume * Funcția *
Telefon de contact * Perioada cursului / limba *

De menționat că cursul de nivelul 2 este o condiție impusă de art. 17, pct.7 din Legea Securității și Sănătății în muncă Nr.186 din 10.07.2008.

Recomandăm directorilor să depisteze o persoană din cadrul întreprinderii pe care să o numească prin ordin, perasoană desemnată pe protecția muncii și s-o delegheze la cursul respectiv.

Descarcă model de ordin