701 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Bucătar specialist/vegetarian/dietetician
702 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Bucătar-şef  
703 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Bucmaker
704 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Bufetier
705 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Buncărist
706 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Butafor
707 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cabestangiu
708 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cablator-lipitor
709 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cadru didactic de sprijin
710 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Calandror
711 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Calculator
712 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Calculator
713 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Calculator devize
714 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Calibror
715 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cambuzier
716 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cameraman 
717 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cameristă 
718 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cameristă-șef
719 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Canalist
720 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Canalist nisip
721 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cantaragiu
722 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cantaragiu-socotitor
723 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cantor
724 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cantuitor ecrane cinematografice
725 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cap de masă (cazino)
726 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Capelan
727 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Capelmaistru
728 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Caricaturist (studii medii)
729 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Caricaturist (studii superioare)
730 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Carotajist
731 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cartator poştal
732 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cartator presă
733 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cartator telegrame
734 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cartograf
735 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cartonagist
736 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cascador
737 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Casier
738 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Casier bagaje, marfă (încărcături)
739 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Casier bancă 
740 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Casier bilete
741 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Casier expert
742 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Casier în sala de comerţ
743 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Casier încasator
744 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Casier trezorier
745 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Casier valută 
746 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Casier-șef
747 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Caşerator şi şlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane
748 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cazangiu
749 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Călăreţ
750 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Călcător
751 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Călitor
752 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Călitor
753 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Călitor sticlă
754 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Călugăr 
755 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Călugăriţă
756 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Căpitan
757 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Căpitan la inspectoratul portuar
758 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Căpitan navă comercială
759 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Căpitan-director
760 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Căpitan-maistru macarale
761 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Căpitan-mecanic superior
762 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Căptuşitor-pietrar
763 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cărăuş
764 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cărăuș la transportarea lemnului
765 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ceaprazar-şepcar
766 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ceasornicar
767 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ceasornicar la reparaţia ceasurilor electronice şi cu cuarţ
768 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ceasornicar la reparaţia ceasurilor mecanice
769 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Centrator piese optice
770 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cenzor 
771 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în agricultură
772 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în antropologie
773 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în asistenţa socială
774 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific în astronomie
775 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în automatică
776 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în bacteriologie şi farmacologie
777 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
778 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în biochimie tehnologică
779 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în biologie
780 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în biologie chimie
781 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în biotehnologie pentru agricultură
782 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în botanică
783 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în cadastru
784 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în calculatoare
785 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în chimie
786 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în chimie fizică
787 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în comunicaţii
788 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în confecţii din piele şi înlocuitori
789 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în construcţii civile, industriale şi agricole 
790 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri
791 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în construcţii de maşini agricole
792 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în construcţii hidrotehnice
793 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în controlul calităţii produselor alimentare
794 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în creaţia tehnică în construcţia de maşini
795 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în demografie 
796 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific în domeniul calității
797 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor 
798 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în domeniul ştiinţelor juridice 
799 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în domeniul zoologic
800 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în ecologie şi protecţia mediului 
801 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în economie
802 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în educaţie fizică şi sport
803 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în electrofizică
804 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în electromecanică
805 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în electronică aplicată
806 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în electronică de putere
807 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în electrotehnică
808 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în filologie
809 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în filozofie 
810 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în finanţe-bănci
811 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific în fizică
812 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific în fizică-chimie
813 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific în fizică tehnologică 
814 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în geochimie
815 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în geodezie 
816 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în geologie şi geofizică
817 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în horticultură
818 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în informatică
819 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în ingineria genetică 
820 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în instalaţii 
821 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în învăţămînt 
822 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în istorie 
823 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în maşini şi echipamente termice 
824 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în maşini şi instalaţii mecanice 
825 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în matematică
826 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în matematică informatică
827 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în matematică-fizică 
828 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în mecanică fină
829 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în medicină 
830 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în meteorologie
831 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în microelectronică
832 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în pedologie-agrochimie
833 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în psihologie
834 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în silvicultură
835 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în sisteme și rețele optoelectronice
836 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în sociologie
837 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în statistică
838 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în ştiinţa materialelor
839 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în științe politice
840 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în ştiinţele vieţii şi medicină
841 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în tehnologia compuşilor macromoleculari
842 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în tehnologia construcţiilor de maşini
843 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în tehnologia informației 
844 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în tehnologia prelucrării produselor agricole
845 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în tehnologia substanţelor anorganice
846 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în tehnologia substanţelor organice
847 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în telecomenzi şi electronică în transporturi
848 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific în zootehnie
849 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în agricultură
850 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în antropologie
851 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în asistenţa socială
852 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în astronomie
853 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în bacteriologie şi farmacologie
854 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în biologie
855 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în chimie
856 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în domeniul ştiinţelor juridice
857 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în economie 
858 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în filologie
859 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific stagiar în filozofie, istorie şi științe politice
860 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în fizică
861 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în geologie şi geofizică
862 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în învăţămînt
863 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în matematică
864 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în medicină
865 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în meteorologie
866 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în psihologie
867 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în sociologie
868 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător științific stagiar în statistică
869 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cercetător ştiinţific stagiar în tehnologia informaţiei
870 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cernător
871 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cernător prafuri
872 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cernător zob şi deşeuri
873 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ceruitor de piastrine pentru acordeoane
874 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Chelner (ospătar)
875 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Chesonier-aparatist 
876 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Chesonier-electromontor
877 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Chesonier-lăcătuş
878 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Chimist
879 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Chinolog 
880 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Chioşcar
881 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Chituitor
882 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cifrator
883 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cilindror la agregatul de îndoit profile
884 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cilindror la laminorul de laminat la cald
885 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cimentator
886 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cioban
887 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ciocolatier
888 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ciontolitor carcase de pasăre
889 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ciontolitor dezosator
890 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ciontolitor tranşator carne
891 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cioplitor în lemn
892 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cioplitor piatră
893 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cioplitor-montator piatră, marmură
894 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Circularist la tăiat lemne de foc
895 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ciupercar
896 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ciuruitor
897 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cizelator 
898 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cizmar-confecţioner încălţăminte la comandă
899 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cizmar-confecţioner încălţăminte ortopedică
900 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cizmar-reparator încălţăminte
901 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cîntăreţ
902 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cîntăreţ bisericesc
903 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Clasificator materie primă textilă 
904 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Climatolog
905 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Clorurator
906 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Clorurator la pregătirea clorurii stanoase
907 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Clovn
908 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Coafor
909 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Coafor canin
910 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Coagulator
911 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Codificator
912 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Codificator tipografie
913 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cofetar 
914 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cofetar-şef
915 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Cojocar
916 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Colaborator literar
917 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Colector (recuperator) creanţe/debite
918 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Colector glande-materie primă
919 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Colector obiecte naturale
920 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Colector probe
921 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Colector probe geologice
922 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Colorator sirop
923 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Colorist
924 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Colorist
925 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Colorist
926 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Colorist
927 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Colorist principal
928 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comandant de unitate
929 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comandant detaşament
930 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comandant detaşament de avioane
931 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comandant detaşament militarizat de influenţă activă asupra proceselor hidrometeorologice
932 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comandant echipa salvamont auxiliară
933 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comandant escadrilă de avioane
934 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comandant grupă a unităţii de pompieri
935 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comandant navă aeriană
936 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comandant navă aeriană (pilot, aviator) – 
937 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  instructor
938 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comandant patrulă de avioane
939 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Combiner agricol
940 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comentator politic  
941 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comentator probleme economice
942 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comentator publicist
943 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comentator radio TV
944 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comerciant
945 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comisioner 
946 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Comis-voiajor
947 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Completator
948 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Completator articole
949 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Completator articole din porţelan şi faianţă
950 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Completator articole şi unelte
951 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Completator articole, semifabricate şi materiale
952 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Completator caractere tipografice
953 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Completator fire, țesături și articole 
954 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Completator lenjerie
955 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Completator mărfuri
956 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Completator materiale, croiuri şi articole
957 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Completator mobilă
958 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Completator modele
959 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Completator piese şi articole de hîrtie
960 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Completator semifabricate de articole medicale
961 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Compozitor 
962 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Concasorist
963 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Concasorist 
964 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Concasorist materii prime termoizolante
965 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Concasorist pirită
966 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Concasorist-măcinător
967 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Concentrator şlicuri
968 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Concentrator-purificator în chimie
969 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Concertmaistru
970 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Concertmaistru clasă de balet
971 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Concertmaistru clasă de canto
972 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Condensatorist
973 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Condiţioner boabe şi seminţe
974 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Condiţioner tutun pentru fabricarea ţigaretelor
975 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare
976 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător (şofer) maşină de curăţat şi transportat 
977 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare
978 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător antrepriză construcții-montaj   
979 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător artistic
980 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător artistic principal
981 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător auto (şofer)
982 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător autoîncărcător portuar
983 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător autospecială
984 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător autotrailer
985 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător birou studenţesc de cercetări ştiinţifice
986 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător brigadă (de prospecţiune, în organizaţii de proiectare)
987 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător cerc
988 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător cerc (club pe interese, colectiv, asociaţie de amatori, secţie, studiou, grupă turistică)
989 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti
990 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător de cor
991 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător de lucrări civile
992 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător de motocicletă
993 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător de motoscuter
994 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător de şalupă maritimă/fluvială
995 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător drezină
996 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale
997 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător grup turistic
998 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător grupă (dezvoltare ştiinţifico-tehnică)
999 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător grupă (funcţională în alte domenii de activitate)
1000 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Conducător grupă (în industrie)