1700 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Dozator produse alimentare
1701 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Dozimetrist
1702 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Drenor canalist 
1703 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Dresor
1704 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Dulgher
1705 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Dulgher restaurator
1706 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Eboşor conectoare electrice
1707 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Echilibrator piese şi ansambluri
1708 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ecolog
1709 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Econoamă 
1710 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Economist
1711 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Economist bancă
1712 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Economist centru de calcul (centru de calcul şi informaţie)
1713 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Economist contracte şi reclamaţii
1714 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Economist demograf
1715 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Economist desfacere
1716 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Economist evidenţă contabilă şi analiza activităţii economice
1717 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Economist finanţe
1718 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Economist muncă
1719 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Economist șef
1720 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ecranator filoane, conductori şi cabluri
1721 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Editor coordonator programe TV
1722 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Editor imagine
1723 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Editor RTV
1724 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Editorialist 
1725 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Educator (alte instituții)
1726 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Educator în învăţămîntul preşcolar
1727 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Educator în învătămîntul primar
1728 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Educator în învătămîntul secundar profesional
1729 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Educator în sistemul învăţămîntului special
1730 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Educator la cămin
1731 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Educator puericultor 
1732 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician auto
1733 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician constructor instalator aparatură de măsură şi control
1734 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune
1735 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician constructor montator aparataj şi cabluri de medie şi înaltă tensiune
1736 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician de întreţinere în construcţii 
1737 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician de mină
1738 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician depanator utilaje calcul
1739 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician echipamente electrice şi energetice
1740 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician exploatare reţele electrice
1741 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician iluminare filmare
1742 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician iluminare scenă
1743 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician în construcţii
1744 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician macara
1745 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician montare şi reparaţii aparataj electric de protecţie, relee, automatizare
1746 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician montare şi reparaţii cabluri electrice subterane
1747 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene
1748 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician montator de instalaţii automatizate
1749 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport
1750 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician naval
1751 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician rural
1752 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician secţie
1753 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician sector
1754 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician şef
1755 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reţele electrice 
1756 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician-electronist auto  
1757 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician-montator baterii de acumulatori
1758 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician-montator cablator
1759 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician-montator circuite secundare
1760 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician-montator instalaţii de distribuţie
1761 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician-montator maşini electrice
1762 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician-montator reţele de cabluri
1763 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician-montator reţele de iluminat
1764 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician-montator reţele de putere şi electroutilaje
1765 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician-montator sisteme de semnalizare, centralizare și blocare în transportul feroviar
1766 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrician-montator-reglor
1767 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrocopietor
1768 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrodist
1769 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrodist acumulatori şi elemente galvanice fără lamele
1770 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electroerozionist
1771 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrofotograf
1772 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrogazosudor
1773 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrogazosudor-montator
1774 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrolizor
1775 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrolustruitor
1776 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic
1777 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic
1778 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic ascensoare
1779 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic auto
1780 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic automatizări şi telecomunicaţii
1781 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic construcţii linii de telecomunicaţii şi instalări de echipament abonat
1782 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic de teren
1783 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic de vas
1784 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic echipament poştal 
1785 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic electroalimentare
1786 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic instalaţii de ridicat
1787 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic la încercarea şi repararea echipamentului electric
1788 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic la repararea şi întreţinerea aparatelor optice medicale
1789 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic la repararea şi întreţinerea aparaturii electronice medicale
1790 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic la repararea şi întreţinerea maşinilor de calcul
1791 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic la repararea şi întreţinerea utilajelor medicale
1792 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic la repararea şi întreţinerea utilajelor medicale cu raze Roentgen
1793 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic la sistemele tehnice de iluminat şi sistemele de asigurare a zborurilor
1794 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic maşini şi echipamente electrice
1795 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic mijloace de automatică şi aparate la utilaje tehnologice
1796 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic radio-radioficare
1797 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic reparator obiecte de uz casnic
1798 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic reţele cabluri
1799 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic reţele linii
1800 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic sector
1801 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic semnalizare, centralizare, blocare
1802 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic sisteme de radio 
1803 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic staţie pompare apă-canal
1804 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic superior-căpitan
1805 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic superior-comandant
1806 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic telecomunicaţii
1807 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic telegrafie, telefonie
1808 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic televiziune (radioteleviziune)
1809 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromecanic utilaje frigorifice şi comercial
1810 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor canalizaţii de telecomunicaţii
1811 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor construcţii de linie pentru comunicaţia telefonică şi radioficare
1812 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor echipament radio de staţie
1813 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor echipament staţie de televiziune
1814 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor echipament staţii de radiocomunicaţie prin relee
1815 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor echipament staţii de radioficare
1816 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor în formație de întreținere operativă a instalațiilor electrice
1817 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la comutarea operativă în reţele de distribuţie
1818 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la deservirea dispozitivelor de transformare
1819 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la deservirea substaţiilor
1820 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la deservirea utilajelor electrice de la centralele electrice
1821 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la exploatarea contoarelor electrice
1822 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la exploatarea reţelelor de distribuţie
1823 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la încercare şi măsurare
1824 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la întreţinerea instalaţiilor electrice
1825 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la montarea liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune şi reţelelor de contact
1826 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la repararea aparaturii de protecţie prin relee şi automaticii
1827 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la repararea comutatoarelor secundare şi cuplajelor
1828 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la repararea înfăşurărilor şi izolaţiilor utilajelor electrice 
1829 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la repararea liniilor electrice aeriene
1830 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice
1831 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la repararea şi montarea liniilor de cablu
1832 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la staţiile de emisie-recepţie prin sateliţi artificiali
1833 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor la supravegherea traseelor reţelelor de cablu
1834 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor panouri principale de comandă a centralelor electrice
1835 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor protecţie prin relee
1836 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor reţele de contact
1837 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor sisteme de pază şi semnalizare a incendiilor
1838 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor substaţie (electrică) de tracţiune
1839 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electromontor utilaje de dispecerat şi teleautomatică
1840 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electronist
1841 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electronist depanator utilaje calcul
1842 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electronist şef
1843 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electronist telecomunicaţii
1844 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electroradionavigator
1845 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrosudor foi şi benzi
1846 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrosudor la maşinile automate şi semiautomate
1847 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrosudor la sudarea manuală
1848 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Electrouscător cabluri
1849 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Emailator
1850 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Emailator
1851 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Energetician
1852 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Energetician nod hidrotehnic
1853 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Energetician sector
1854 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Energetician şef (în agricultură, silvicultură, vînătoare, pescuit)
1855 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Energetician şef (în alte ramuri)
1856 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Energetician şef (în industrie)
1857 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Energetician şef (în transporturi, telecomunicaţii, aprovizionarea tehnico-materială)
1858 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Entomolog
1859 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Epidemiolog
1860 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Episcop
1861 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Epizootolog
1862 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ergoterapeut 
1863 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Estimator licitaţii
1864 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Estimator proprietate intelectuală
1865 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Etnograf
1866 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Evacuator
1867 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Evaluator 
1868 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Evaluator asigurări
1869 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Evaluator de competenţe profesionale
1870 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Evaluator proiecte
1871 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Evaluator riscuri profesionale și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă (studii superioare tehnice)
1872 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Evaluator şi auditor de mediu
1873 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Evaluator tehnic daune auto
1874 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Evaluator/auditor riscuri profesionale (studii superioare tehnice)
1875 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Examinator fiole cu soluţii injectabile
1876 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Executant diapozitive
1877 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Executant lucrări de prezentare artistică
1878 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Executor bancar
1879 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Executor judecătoresc
1880 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Executor judecătoresc stagiar
1881 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Exhaustor cutii de conserve
1882 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expeditor
1883 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expeditor documente de tren
1884 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expeditor internaţional
1885 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expeditor presă
1886 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expeditor transportarea încărcăturilor
1887 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert 
1888 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert achiziţii publice
1889 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert actuar
1890 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert analiza factorilor condiţiilor de muncă
1891 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert arhitect
1892 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert chimist
1893 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert completarea fondului muzeal şi expoziţional
1894 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert contabil verificator
1895 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert contractare activităţi investiţionale
1896 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert ecolog
1897 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert economist în comerţ şi marketing
1898 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert economist în management  
1899 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert elaborare documentaţii tehnice de montaj
1900 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert evaluări proprietate intelectuală