1901 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert evaluator de active financiare
1902 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert evaluator de bunuri mobile
1903 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert evaluator de întreprinderi
1904 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert evaluator de proprietăţi imobiliare
1905 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert financiar-bancar
1906 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert inginer ameliorator
1907 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert inginer construcţii
1908 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert inginer horticol
1909 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert inginer silvic 
1910 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert inginer textile, pielărie
1911 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert în certificare
1912 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă
1913 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert în monitorizarea comportării construcţiilor
1914 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert în viticultură și oenologie
1915 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert judiciar
1916 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert medic
1917 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert poligraf
1918 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert prevenire - reducere riscuri tehnologice
1919 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert probleme economice externe
1920 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert tehnic
1921 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert zootehnician
1922 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert/evaluator de competențe profesionale
1923 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert/specialist în metrologie
1924 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert/specialist standardizare
1925 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Extractor
1926 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Extractor articole de porţelan, faianţă şi ceramică
1927 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Extractor benzi la vitezometre locomotive
1928 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Extractor camere vulcanizate (din anvelope)
1929 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Extractor celuloză, hîrtie, carton şi articole din acestea
1930 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Extractor înveliş de plumb de pe furtunuri
1931 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Extractor produse
1932 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Extractor-ambalator articole din porţelan, faianţă şi ceramică
1933 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Extractorist în chimie 
1934 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Extractor-puitor de semifabricate şi articole gata
1935 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Extractor-puitor în producţia de lianţi şi materiale pentru pereţi
1936 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Extrudor
1937 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fabricator
1938 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Facturist 
1939 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Faianţar 
1940 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Farmacist
1941 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Farmacist de specialitate
1942 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Farmacist diriginte
1943 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Farmacist inferior
1944 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Farmacist rezident
1945 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Farmacist şef secţie
1946 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Farmacolog
1947 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fasonator calapoade
1948 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fasonator mecanic (cherestea)
1949 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fasonator piese şi construcţii din beton armat
1950 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fasonator produse ceramice
1951 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fasonator produse textile 
1952 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Faţetător inserţii pentru bijuterii şi obiecte de artă
1953 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fazanier 
1954 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Felcer
1955 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Felcer laborant
1956 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Felcer protezist
1957 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Felcer veterinar
1958 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Felcer veterinar laborant
1959 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Femeie de serviciu
1960 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fermentator oțet
1961 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fermier în horticultură și pepinierie
1962 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fermier producător de producţie destinată consumului propriu  
1963 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fermier specializat în creşterea animalelor
1964 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fermier specializat în creşterea diferitelor culturi agricole
1965 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fermier specializat în creșterea și prelucrarea producției de origine animală
1966 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fermier specializat în creșterea și prelucrarea producției de origine vegetală
1967 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fermier specializat în culturi vegetale şi crescător de animale
1968 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fibrator
1969 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fierar betonist
1970 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fierar/potcovar 
1971 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fierbător
1972 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fierbător
1973 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fierbător bitum
1974 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fierbător produse şi materii prime alimentare 
1975 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fierbător siropuri, sucuri, extracte  
1976 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Figurant
1977 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Filator 
1978 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Filator corzi pentru piane
1979 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Filmotecar
1980 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Filolog
1981 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Filozof
1982 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Finisor
1983 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Finisor acoperăminte pentru cap
1984 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Finisor articole (de curelărie şi harnaşamente)
1985 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Finisor articole (profesii generale în industria uşoară)
1986 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Finisor articole din lemn
1987 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Finisor articole refractare
1988 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Finisor articole suflate
1989 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Finisor artisitic produse gata
1990 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Finisor fibre (industria inului)
1991 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Finisor fibre (producţia galanteriei textile)
1992 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Finisor materiale de cinematografie
1993 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Finisor materiale şi articole finite
1994 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Finisor piese din beton armat
1995 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Finisor terasamente
1996 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Finisor ţesături
1997 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fixator strune
1998 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fizician
1999 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fiziokinetoterapeut
2000 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fiziolog
2001 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fizioterapeut 
2002 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Florar-decorator
2003 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Floricultor 
2004 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fochist
2005 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fochist la cazane conduse de calculator
2006 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fochist la cazane cu abur şi de apă fierbinte
2007 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fochist la cazane de apă caldă şi cazane cu abur de joasă presiune  
2008 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fochist la cazane mici cu abur
2009 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fochist la cuptoare industriale
2010 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fochist la cuptoare şi tambure de uscare
2011 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fochist la cuptoare tehnologice
2012 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fochist la locomotive în depou
2013 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fochist la maşini cu abur
2014 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fonotecar
2015 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Forjor la ciocane de forjă şi prese
2016 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Forjor manual 
2017 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Forjor-matriţer
2018 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator
2019 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator
2020 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator  de formatori
2021 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator articole din ceramică de construcţie
2022 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator articole din poroplast
2023 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator brînză
2024 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator cosmetică tip penar
2025 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator desen
2026 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator dinţi artificiali
2027 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator forme pentru materiale intuitive
2028 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator la formarea manuală
2029 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator la formarea mecanică
2030 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator la modele fuzibile
2031 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator la turnarea de piatră 
2032 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator mezeluri
2033 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator obiecte de artă turnate
2034 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator piese şi articole
2035 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator plăci de asfalt
2036 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator polistiren expandat
2037 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator preparate medicamentoase, semifabricate şi articole medicale
2038 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator sculptură
2039 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Formator tuburi spectrale
2040 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fotbalist profesionist
2041 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fotocopiator
2042 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fotodactiloscopist
2043 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fotograf
2044 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fotograf la fotolitografia de precizie
2045 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fotogravor
2046 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fotolaborant
2047 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fotooperator 
2048 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fotoreporter
2049 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fototecar
2050 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Fototehnician
2051 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Frecător de vopsele
2052 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Frezor
2053 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Frezor piatră
2054 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Frigoriferist (frigotehnist)
2055 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Frizer
2056 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Frizerist 
2057 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Frînar 
2058 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar administrativ
2059 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar agenţie turistică
2060 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar de gardă operativ (în detaşamentul de pompieri, controlul zborurilor, punct de comandă, serviciu de căutare-salvare)
2061 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar de serviciu la biroul de permise
2062 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar de serviciu la camera de odihnă (pentru şoferi, pasageri cu copii)
2063 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar de serviciu la cămin
2064 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcționar de serviciu la întreprinderea de telecomunicații 
2065 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar de serviciu la punctul de trecere cu bacul
2066 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar de serviciu la săli (de biliard, în gări, sportive etc.)
2067 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar de serviciu pe etaj 
2068 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar de serviciu pentru deservirea pasagerilor
2069 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar de serviciu pupitru de comandă
2070 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar documentare
2071 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcționar economic
2072 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar ghişeu servicii publice 
2073 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar informaţii
2074 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar informaţii clienţi
2075 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi preţuri
2076 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Funcţionar la serviciul de paşapoarte
2077 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Furniturist
2078 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Galvanizator
2079 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Galvanotipist 
2080 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Garderobier
2081 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Gardian feroviar
2082 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Gardian public
2083 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Gardinator
2084 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Garnisitor instrumente muzicale
2085 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Gaterist
2086 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Gazator
2087 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Gazdă club
2088 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Găuritor
2089 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Găuritor articole abrazive
2090 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Găuritor articole din sticlă
2091 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Găuritor la maşini pneumatice
2092 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Geamgiu
2093 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Geochimist
2094 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Geochimist principal
2095 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Geodez
2096 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Geodez principal 
2097 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Geodez principal (în construcţie)
2098 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Geofizician
2099 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Geofizician principal
2100 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Geograf

securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert contractare activităţi investiţionale 1896 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert ecolog 1897 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert economist în comerţ şi marketing 1898 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert economist în management   1899 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert elaborare documentaţii tehnice de montaj 1900 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Expert evaluări proprietate intelectuală