2401 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer petrochimist
2402 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii 
2403 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer producţie
2404 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer programator
2405 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer proiectant
2406 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer proiectant
2407 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer proiectant comunicaţii
2408 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer proiectant eficiență energetică
2409 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer proiectant electroenergetician
2410 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer proiectant energetician
2411 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer proiectant mașini și aparate electrice
2412 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer proiectant sisteme de securitate în energetică
2413 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer proiectant surse regenerabile
2414 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer proiectant termoenergetician
2415 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer protecţia electrochimică
2416 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer protecţia mediului înconjurător
2417 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer protecţie antiincendiară
2418 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer protecții prin relee
2419 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer protezist
2420 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer radiolog
2421 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer regenerarea pădurii
2422 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer regimuri funcționale
2423 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer resurse de lemn-materie primă
2424 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer securitatea informaţiei
2425 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer siguranța circulației
2426 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer sisteme automatizate de conducere a producţiei
2427 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer sisteme de securitate
2428 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer sisteme electrice
2429 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer sunet
2430 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer surse regenerabile
2431 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer taxator
2432 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer tehnolog
2433 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer tehnolog în mașini și aparate electrice
2434 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer tehnolog metalurg
2435 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer tehnolog prelucrări mecanice
2436 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer tehnolog-protezist
2437 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer termoenergetică
2438 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer textile, pielărie
2439 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer topograf
2440 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer topograf minier
2441 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer tricotaje, confecţii
2442 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer ventilaţie
2443 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer/inspector de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian 
2444 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer-şef (agricultură, vînătoare, silvicultură şi piscicultură)
2445 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer-şef (în alte ramuri)
2446 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer-șef (în deservirea socială a populaţiei)
2447 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer-şef (în transporturi, telecomunicaţii, aprovizionarea tehnico-materială şi desfacere)
2448 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer-șef car reportaj 
2449 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer-şef de proiect
2450 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer-şef industria extractivă
2451 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inginer-şef industria prelucrătoare
2452 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Injectorist
2453 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Injectorist în construcţii
2454 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inscripţioner pe produse de sticlă şi ceramică
2455 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector
2456 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector inferior patrulare
2457 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector (inclusiv superior) patrulare
2458 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector (inclusiv superior) poliție de frontieră
2459 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector (inclusiv superior, principal)
2460 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector (inclusiv superior, principal) în inspectoratele/inspecțiile de stat, inspectoratele și inspecțiile lor teritoriale 
2461 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector ambarcaţiuni de dimensiuni mici
2462 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector apărare civilă și situații excepționale
2463 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector asigurări
2464 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector birou de bilete
2465 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector calitate producţie culinară
2466 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector calitatea cerealelor şi produselor cerealiere
2467 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector calitatea şi recepţia lucrărilor de construcţie şi montaj
2468 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector centrale și reţele (partea electrică)
2469 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector centrale și rețele (partea termică)
2470 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector chinolog poliție de frontieră
2471 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector comerţ
2472 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector control asupra executării hotărîrilor
2473 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector controlul întreţinerii tehnice a clădirilor
2474 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector credite
2475 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector de integritate (inclusiv superior, principal)
2476 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector de poliţie
2477 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector de securitate 
2478 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector de specialitate actuar 
2479 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector de specialitate ecolog
2480 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector de specialitate inginer construcţii
2481 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector documente secrete
2482 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector exploatare poştală
2483 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector fiscal 
2484 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector fiscal principal 
2485 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector fiscal superior
2486 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector gazotehnic
2487 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector inspectorat energetic
2488 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector instituţii de învăţămînt superior
2489 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector inventariere
2490 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector în electronică și comunicații
2491 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector în geodezie
2492 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector în învăţămîntul secundar profesional
2493 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector manej (prezentator spectacol)
2494 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector muncă didactică, educativă, metodică şi instruirea  în producţie
2495 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector ocrotirea copilului
2496 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector organizarea încasărilor şi transportarea valorilor
2497 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector pază paramilitară
2498 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector pentru acordarea de licenţe sau autorizaţii
2499 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector pentru protecţia rezervaţiilor naturale
2500 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector piscicol
2501 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector pregătire tehnico-militară
2502 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector preţuri
2503 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector protecţia mediului
2504 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector protecţia pădurilor
2505 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector protecție civilă
2506 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector protecţie socială
2507 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector sanitar
2508 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector serviciu personal
2509 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector superior construcţii hidrotehnice
2510 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector şcoli (gimnazii, licee)
2511 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector tehnic minier
2512 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector telegrame
2513 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector vamal
2514 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector vamal principal
2515 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector vamal superior
2516 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector/referent resurse umane
2517 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector-arhivar
2518 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector-farmacist
2519 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector-judecător
2520 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector-judecător principal
2521 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector-pilot
2522 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Inspector-revizor
2523 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instalator apă, canal
2524 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instalator bare
2525 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instalator conducte pe linie
2526 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instalator decoraţii
2527 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instalator frigotehnist
2528 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
2529 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instalator încălzire centrală şi gaze
2530 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instalator la lacăte pe prăjinile de foraj
2531 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instalator opere de artă
2532 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare
2533 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instalator pentru sisteme termice solare
2534 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instalator regimuri de lumină şi culoare
2535 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instalator reţele termice şi sanitare
2536 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instalator ventilare şi condiţionare apă
2537 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor
2538 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor (monitor) schi/călărie/golf/înot/tenis/sporturi extreme
2539 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor activitatea de achiziţionare
2540 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor activitatea de bază
2541 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor activitatea organizatorică de masă
2542 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor arte marţiale
2543 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor cabinet de audiologie
2544 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor centrul de instruire şi antrenament
2545 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor club de canicultură
2546 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor conducere auto
2547 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor de aerobic-fitness 
2548 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor de dans
2549 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor de educaţie sanitară
2550 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor de fitness
2551 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor dezinfectator
2552 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor educaţie acvatică
2553 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor educaţie fizică
2554 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor ergoterapie
2555 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor gimnastică medicală
2556 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor instituţie de culturalizare
2557 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor instruire în producţie a muncitorilor de profesii de uz larg
2558 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor la crescătoria de cîini de serviciu
2559 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor la simulator
2560 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor logoped
2561 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor lucrări de explodare
2562 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor metodist organizații de cultură fizică și sport
2563 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor muncă
2564 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor organizarea serviciului în detaşamentul de pază paramilitară, de pompieri şi de gardă
2565 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor pescuit sportiv
2566 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor profilaxia antiincendiară
2567 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor salvagaz
2568 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor sistem de producţie 
2569 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor sportiv
2570 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor staţie acvatică
2571 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor școlar auto
2572 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor/preparator formare
2573 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor-aviator-metodist
2574 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor-educator în unităţi de handicapaţi
2575 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor-formator de artă
2576 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor-formator de limbi străine 
2577 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor-formator de muzică
2578 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor-formator în tehnologia informaţiei
2579 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor-însoţitor de bord
2580 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor-metodist şcoală sportivă
2581 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor-metodist superior organizaţii de cultură fizică şi sport
2582 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor-metodist superior şcoală sportivă
2583 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor-paraşutism
2584 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instructor-pilot
2585 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instrumentist 
2586 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Instrumentist (studii medii)
2587 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Intendent
2588 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Intendent
2589 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Intendent clădire
2590 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Intendent imobil 
2591 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Intendent obiect
2592 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Intendent tabără
2593 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker)
2594 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Intermediarist film desene animate 
2595 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Interpret
2596 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)
2597 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)
2598 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Interpret relaţii diplomatice
2599 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Interviator