2600 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ipsosar piese decorative arhitecturale
2601 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ipsosar restaurator ornamente din ipsos
2602 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Istoric
2603 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Istoriograf 
2604 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Izolator
2605 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Izolator conductori de cablu
2606 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Izolator frigorific
2607 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Izolator hidrofug
2608 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecţie)
2609 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Izolator termic
2610 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Izolator ţevi la linie
2611 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îmbălsămător
2612 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îmbuteliator gaz petrol lichefiat
2613 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Împletitor de nuiele
2614 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Împletitor din panglică împletită
2615 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Împletitor fibre plastice 
2616 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Împletitor învelişuri de conductori şi cabluri
2617 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Împletitor obiecte din foi de porumb
2618 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Împletitor papură
2619 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Împletitor plase
2620 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Împletitor textile
2621 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încălzitor (sudor) metale
2622 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încălzitor metale
2623 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încărcător
2624 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încărcător (descărcător) la difuzoare
2625 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încărcător aparate de răcire
2626 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încărcător extinctoare
2627 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încărcător la cuptoare
2628 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încărcător la utilaje de concasat şi măcinat
2629 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încărcător şarje
2630 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încărcător-descărcător 
2631 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încărcător-descărcător articole abrazive în cuptoare de prăjire cu funcţionare intermitentă
2632 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încărcător-descărcător materii prime, combustibil şi articole pentru pereţi
2633 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încărcător-descărcător produse alimentare
2634 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încasator
2635 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încasator și cititor contoare de  energie electrică, gaze, apă
2636 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încheietor (tricotaje)
2637 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Închizător producţie medicamentoasă
2638 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încleietor
2639 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încleietor articole şi piese din cauciuc şi polimeri
2640 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încleietor fibre şi produse textile de galanterie
2641 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încleietor hîrtie, carton şi articole din acestea
2642 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încleietor presurizator
2643 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Încleietor semifabricate
2644 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îndepărtător deşeuri
2645 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îndreptător
2646 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îndreptător accesorii tehnologice
2647 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îndreptător la maşina de fasonat şi retopit sticlă
2648 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îndreptător la maşini
2649 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îndreptător manual
2650 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îndreptător sîrmă şi împletituri
2651 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îndreptător urzeală
2652 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Înfăşurător circuite magnetice
2653 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară
2654 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitor animale
2655 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitor animale 
2656 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitor bătrîni la domiciliu
2657 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitor bolnavi la domiciliu
2658 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitor cîini în adăposturi
2659 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitor clădiri
2660 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitor de copii
2661 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitor farmacii, cabinete veterinare
2662 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitor în secții de turnătorie 
2663 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu
2664 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitor la domiciliu
2665 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitor pomi
2666 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitor spaţii hoteliere
2667 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitor spaţii verzi
2668 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Îngrijitor vilă
2669 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Înlăturător deșeuri metalurgice
2670 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Însărcinat cu afaceri en titre sau ad-interim
2671 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Însoţitor
2672 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Însoţitor animale
2673 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Însoţitor de bord
2674 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Însoţitor grup turistic
2675 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Însoţitor încărcături şi vagoane speciale
2676 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Însoţitor vagoane
2677 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Însoţitor vagoane de pasageri 
2678 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Întinzător bobine şi secţiuni de bobine pentru maşinile electrice
2679 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Întinzător plase
2680 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Întinzător sticlă
2681 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Întreţinător textile-piele
2682 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Învăţător 
2683 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Învăţător-defectolog (calificare medie)
2684 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Învăţător-logoped
2685 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Învăţător-logoped (calificare medie)
2686 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Învelitor cu învelitori metalice
2687 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Învelitor cu materiale în rulou sau în foi
2688 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Jocheu
2689 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Jongler
2690 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Judecător
2691 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Judecător al Curții Constituţionale
2692 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Judecător al Curţii de Apel
2693 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Judecător al Curţii Supreme de Justiție
2694 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Judecător asistent al Curții Constituționale
2695 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Jurisconsult
2696 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Jurisconsult (calificare medie)
2697 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Kinetoterapeut
2698 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant (calificare medie)
2699 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant apă potabilă
2700 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant apă și apă grea
2701 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant cercetător (în fizică)
2702 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant cercetător în bacteriologie şi farmacologie
2703 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant cercetător în biologie
2704 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant cercetător în chimie
2705 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant chimist
2706 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri şi poduri
2707 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant farmacist
2708 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant în industria textilă, pielărie
2709 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant în învățămînt
2710 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant în laboratorul de îmbătrînire artificială a articolelor din sticlă
2711 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant în medicină
2712 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant în ocrotirea sănătăţii
2713 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la analiza amestecurilor de formare şi şarjelor
2714 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la analiza chimică
2715 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la analiza chimico-bacteriologică
2716 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la analiza coconilor
2717 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la analiza de titrare
2718 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la analiza gazelor şi prafului
2719 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la analiza mineralogică
2720 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la analiza roentgenospectrală
2721 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la analiza roentgenostructurală
2722 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la analiza spectrală
2723 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la determinarea calității produselor agricole
2724 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la determinarea calității semințelor
2725 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la încercările fizicomecanice
2726 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la măsurări şi încercări electromecanice
2727 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la obţinerea seminţei de viermi de mătase
2728 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant la prelucrarea peliculelor aerofotografice
2729 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant materiale electroizolante 
2730 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant operator centrale termice
2731 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant petrochimist
2732 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant radiolog
2733 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant tehnica ultrasonică
2734 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant-colector 
2735 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant-cristalooptician
2736 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant-electroacustician
2737 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant-metalograf
2738 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant-microbiolog
2739 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant-radiometrist
2740 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laborant-sensitometrist
2741 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laminator
2742 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laminator la laminarea la cald a ţevilor
2743 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laminator la laminarea la rece a ţevilor
2744 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laminator materie primă şi semipreparate
2745 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laminator metal la rece
2746 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laminator peliculă
2747 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laminator principal
2748 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Laminator tuburi de fibre
2749 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lampagiu
2750 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lanolinist
2751 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lansator produse
2752 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuș agregate de curățare a colectoarelor de noroi
2753 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş auto
2754 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş automatică şi aparate de măsură şi control
2755 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş borne şi bobine pentru maşinile electrice
2756 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş în construcţii
2757 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la aparatura de alimentare cu combustibil
2758 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la asamblarea construcţiilor metalice
2759 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuș la cabluri și dispozitive de prindere
2760 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la deservirea centrelor termice
2761 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la deservirea reţelelor termice
2762 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la deservirea utilajelor de la centralele electrice
2763 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la executarea subansamblurilor şi pieselor pentru conducte tehnologice
2764 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la exploatarea şi repararea gazoductelor subterane
2765 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la exploatarea şi repararea utilajelor cu gaze
2766 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la fabricarea şi repararea conductelor
2767 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la lucrări de intervenţie şi reconstrucţie
2768 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la lucrările de asamblare mecanică 
2769 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la lucrările de intervenţie şi reconstrucţie în sistemele cu gaze
2770 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la producerea pieselor şi subansamblurilor pentru sistemele de ventilaţie, condiţionare a aerului, transport pneumatic şi aspiraţie
2771 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la producerea pieselor şi subansamblurilor pentru sistemele tehnico-sanitare
2772 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la repararea aparatelor de zbor
2773 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la repararea maşinilor şi mecanismelor de cale
2774 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la repararea maşinilor şi utilajelor agricole
2775 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la repararea materialului rulant
2776 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la repararea şi întreţinerea maşinilor de încărcat
2777 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la repararea şi întreţinerea sistemelor de ventilaţie şi condiţionare a aerului
2778 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la repararea tractoarelor şi maşinilor rutiere
2779 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la repararea utilajelor cu turbine cu gaz şi abur
2780 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la repararea utilajelor cu turbine hidraulice
2781 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la repararea utilajelor de alimentare cu combustibil
2782 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la repararea utilajelor din secţiile de cazane şi pregătire a pulberilor
2783 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la repararea utilajelor reţelelor termice
2784 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuș la rețelele de apeduct și canalizare
2785 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş la sistemul de răcire prin vaporizare
2786 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş mecanică fină
2787 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş montator pentru utilaje industriale, de construcţii şi agricole
2788 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuș redresare caroserii
2789 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuș reparator compresoare
2790 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuș revizie  și reparație a locomotivelor la punctele de deservire tehnică
2791 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş revizie vagoane
2792 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-asamblor articole din sticlă organică
2793 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-asamblor dispozitive şi aparate radioelectronice
2794 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuș-controlor în sistemul de gaze
2795 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuș-electrician automobile și acumulatoare
2796 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-electrician în construcţii
2797 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-electrician la întreţinerea automaticii şi a mijloacelor de măsură de la centralele electrice
2798 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-electrician la repararea maşinilor electrice
2799 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-electrician la repararea şi întreţinerea automaticii şi a mijloacelor de măsură de la centralele electrice
2800 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-electrician la repararea utilajelor de distribuţie
2801 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-electrician la repararea utilajelor de la centrele de produse petroliere
2802 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-electrician la repararea utilajelor electrice
2803 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-electrician la repararea utilajelor electrice de la centralele electrice
2804 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-electrician-contactor
2805 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-electromontator
2806 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-instalator tehnică sanitară
2807 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-mecanic
2808 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-mecanic aparate radioelectronice
2809 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-mecanic aparate şi sisteme electromecanice
2810 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
2811 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuș-mecanic la încercarea instalațiilor și aparaturii
2812 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-montator
2813 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-montator agregate energetice şi de transport
2814 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-presurizator
2815 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-reparator
2816 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuș-reparator instalații clorurare
2817 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-reparator la instalaţiile tehnologice
2818 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcătuş-sculer
2819 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcuitor
2820 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcuitor aparate şi materiale electroizolante
2821 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcuitor lemn
2822 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcuitor piese optice
2823 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lăcuitor tablă şi ţevi
2824 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lector (ghid)
2825 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lector superior universitar
2826 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lector universitar
2827 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Legător 
2828 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Legător filoane, cabluri şi conductori
2829 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Legător pachete de fibră
2830 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Legător vergele şi conductori
2831 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lenjer, confecţioner lenjerie, după comandă
2832 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lenjereasă
2833 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lenjereasă în unități de cazare 
2834 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Librar 
2835 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Librar-șef
2836 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lichidator 
2837 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Liftier
2838 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Linolist 
2839 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lipitor
2840 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lipitor
2841 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lipitor baloane şi vase
2842 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lipitor fiole
2843 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lipitor lentile şi prisme
2844 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lipitor pachete de condensatoare
2845 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lipitor piese radio
2846 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lipitor plase şi bare pe sticlă
2847 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lipitor ţevi
2848 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lipitor viniplast
2849 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Locţiitor al conducătorului de asociaţie, uniune, federaţie, filială şi organizaţie obştească
2850 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Logistician gestiune flux
2851 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Logoped
2852 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător calificat în creşterea animalelor
2853 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător calificat în creșterea culturilor de cîmp 
2854 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător calificat în creșterea legumelor în teren protejat și deschis 
2855 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător calificat în culturi vegetale şi crescător de animale
2856 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător calificat în floricultură și arboricultură
2857 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător concierge
2858 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător de circ
2859 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător de serviciu în sala de automate de joc, atracţii şi tir
2860 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător de serviciu la escalator 
2861 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător în culturi acvatice
2862 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător în gospodăria agroturistică
2863 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător în procesarea de fructe de pădure şi ciuperci de pădure 
2864 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător la aerodrom
2865 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)
2866 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător operativ pentru autocompactoare
2867 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător operativ pentru autocontainere
2868 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător pensiune turistică
2869 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător pentru salubrizare căi publice
2870 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător pentru salubrizare spaţii verzi
2871 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător room-service hotel
2872 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător social
2873 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător sortator deşeuri reciclabile
2874 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lucrător utilaje specializate pentru salubrizare
2875 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lumînărar 
2876 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Luminoforist-ecranist
2877 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lustruitor
2878 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lustruitor articole din hîrtie
2879 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lustruitor caramele şi drajeuri
2880 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lustruitor instrumente şi aparate medicale
2881 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lustruitor sticlă şi articole din sticlă
2882 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Lutier 
2883 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Macaragiu macarale plutitoare
2884 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Macaragiu portuar
2885 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Machetator 
2886 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Machetist la proiectarea de machete şi modele
2887 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Machetist machete artistice
2888 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Machetist machete pentru montare
2889 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Machior spectacole
2890 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Machior-peruchier
2891 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maestru cor
2892 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maestru dans
2893 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maestru de balet
2894 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maestru de balet-regizor
2895 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maestru de ceremonii
2896 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maestru de lumini
2897 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maestru de sunet
2898 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maestru în arta culinară
2899 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maestru lutier
2900 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Magaziner