5401 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor, şlefuitor, lustruitor piatră, marmură
5402 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor-spoitor foiţe metalice
5403 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician
5404 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician (mecanic) aviaţie la exploatarea navelor aeriene
5405 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician actinometrist
5406 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician acustician-audioprotezist
5407 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician aerofotogramometrist
5408 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician aerolog
5409 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician agrometeorolog
5410 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician amenajist
5411 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician aparate electromedicale
5412 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician asigurarea calităţii
5413 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician automatizare a proceselor de producţie
5414 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician aviaţie
5415 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician cadastru forestier
5416 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician cartograf
5417 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician chimist 
5418 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician compartiment securitate hotel
5419 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician condiţii de muncă 
5420 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician construcţii telefonice
5421 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician constructor
5422 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician constructor
5423 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician control obiectiv
5424 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician cosmetică și frizerie
5425 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician de echipamente TV
5426 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician de scufundare
5427 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician de site-uri web
5428 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician dentar
5429 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician determinări fizico-mecanice
5430 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician devize şi măsurători în construcţii
5431 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician diagnosticare auto
5432 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician dozimetrist
5433 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician echipamente de calcul şi reţele
5434 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician electronică
5435 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician energetician
5436 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician energetician/electrician
5437 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician exploatarea utilajului întreprinderi de gaz
5438 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician extracţie petrol şi gaze
5439 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician frigotehnist
5440 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician geodez
5441 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician geofizician
5442 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician geolog
5443 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician gestiunea producţiei
5444 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician hidroamelioraţii 
5445 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician hidrochimist
5446 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician hidrogeolog
5447 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician hidrolog
5448 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician hidrotehnic
5449 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician homeopat
5450 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician iluminat tehnologic
5451 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician instalaţii de bord (avion) 
5452 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician instalaţii în construcţii
5453 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician instalaţii radiografice
5454 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician instalaţii Roentgen
5455 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician instrumente
5456 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în bacteriologie
5457 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în biochimie
5458 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în biologie
5459 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în hematologie
5460 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în industria alimentară 
5461 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în industria cărnii, laptelui şi conservelor
5462 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori
5463 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor
5464 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în industria încălţămintei
5465 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în industria materialelor de construcţii
5466 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în industria pielăriei
5467 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în industria sticlei şi ceramicii
5468 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în industria textilă
5469 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în industrializarea lemnului
5470 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în morărit şi panificaţie
5471 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în reconstrucţia ecologică
5472 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în serologie
5473 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician în serviciile de trafic aerian
5474 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician înregistrare sonoră
5475 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician laborator aerofotografic
5476 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet
5477 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician la exploatarea şi repararea mijloacelor de prelucrare a informaţiei de zbor
5478 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician la exploatarea şi repararea tehnicii sportive
5479 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician la foraj
5480 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician la pregătirea şi transportarea petrolului şi gazului
5481 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician la protecţia electrochimică
5482 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician la reglare şi încercare
5483 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician laborant
5484 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician laborant analize produse alimentare
5485 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri
5486 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician machetist
5487 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician maşini şi utilaje
5488 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician mecanic
5489 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale 
5490 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician mentenanţă mecanică echipamente industriale
5491 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician mentenanţă reţelele de telecomunicaţii
5492 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician merceolog
5493 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician metalurgie 
5494 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician meteorolog
5495 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician metrolog
5496 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician mijloace tehnice de instruire
5497 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician mobilitate personal
5498 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician normare, salarizare, organizare a muncii
5499 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician pentru evidenţă
5500 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician pentru pregătirea producţiei 
5501 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician pentru probleme de muncă
5502 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician pentru rețele de calculatoare  
5503 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces
5504 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor 
5505 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
5506 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor  
5507 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician pentru suportul tehnic al rețelelor
5508 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician petrolist chimie industrială
5509 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician planificare
5510 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician prelucrare informaţie de zbor
5511 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician prelucrări mecanice
5512 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician prestaţii vehicule
5513 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician programare, lansare, urmărire a producţiei
5514 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician proiectant
5515 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician proiectant electronică
5516 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician proiectant energetician/electrician
5517 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician proiectant în construcţii
5518 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician proiectant în industria materialelor de construcţii
5519 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician proiectant în reconstrucţia ecologică
5520 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician proiectant mecanic
5521 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician proiectant transporturi şi comunicaţii
5522 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician protecţia mediului (tehnician ecolog)
5523 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere) 
5524 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician protezist
5525 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician protezist-ortezist
5526 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician radioelectronist
5527 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician radiolocaţii
5528 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician radionavigaţie, radiolocaţie şi telecomunicaţii
5529 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician reclame (decorator)
5530 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician reglementări/omologări oficiale
5531 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician resurse umane
5532 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician reţele de telecomunicaţii 
5533 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician sanitar
5534 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician securitate aeriană
5535 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician securitatea şi sănătatea în muncă (lucrător desemnat)
5536 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician selecţia animalelor
5537 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician service garanții auto
5538 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician serviciu de aerodrom
5539 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician silvic-cercetare
5540 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician standardizare
5541 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician staţii de emisie radio-TV
5542 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician staţii radiorelee şi satelit
5543 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician sudură 
5544 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician supraveghetor
5545 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician taxator
5546 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician tehnolog
5547 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician tehnolog mecanic
5548 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician topograf de mine
5549 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician topometrist
5550 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician transporturi, poştă şi telecomunicaţii
5551 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician veterinar
5552 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician-operator la roboți industriali 
5553 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnician-operator radio
5554 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnolog
5555 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnolog alimentaţie publică
5556 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnolog principal (în alte ramuri)
5557 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnolog principal (în industrie)
5558 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnolog principal de proiect
5559 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnoredactor 
5560 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tehnoredactor 
5561 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Telebanker 
5562 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Telefaxist
5563 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Telefonist
5564 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Telegrafist (teleimprimatorist)
5565 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Telegrafist-șef
5566 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Telemarketolog
5567 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Teleoperator financiar-bancar
5568 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Teletipist
5569 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Telexist
5570 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tencuitor
5571 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Teolog
5572 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Terapeut în terapii complementare
5573 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Terminolog
5574 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Termist
5575 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Termist la instalaţiile cu curent de înaltă frecvenţă
5576 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Termist la prelucrarea prin răcire
5577 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Termist-tratamentist laminate şi ţevi
5578 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Termist-tratamentist plăci fibrolemnoase
5579 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Termofinisor articole de galanterie textilă
5580 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Termofinisor blănuri
5581 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Termofinisor confecţii
5582 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Termofinisor fibre
5583 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Termoimprimator
5584 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Termotehnician 
5585 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Timonier
5586 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tinichigiu
5587 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tinichigiu de şantier
5588 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tinichigiu în construcţii
5589 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tinichigiu industrial
5590 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tinichigiu sisteme de ventilație
5591 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipăritor diagrame
5592 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipăritor hîrtie milimetrică
5593 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipăritor imprimate metalografice
5594 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipăritor la automatul de imprimat-decupat
5595 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipăritor la subtitrare
5596 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipăritor tipar “Braille”
5597 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipăritor tipar adînc
5598 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipăritor tipar cu şabloane
5599 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipăritor tipar flexografic
5600 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipăritor tipar înalt
5601 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipăritor tipar metalografic
5602 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipăritor tipar plat
5603 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipăritor-imprimator
5604 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipograf print digital şi offset
5605 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipograf turnător la maşinile de turnat text
5606 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tipograf-tipăritor 
5607 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Titrator
5608 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Titrator-șef
5609 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tîmplar
5610 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tîmplar carosier
5611 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tîmplar în construcţii
5612 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tîmplar la executarea decoraţiilor
5613 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tîmplar la executarea şi repararea pieselor şi subansamblurilor pentru instrumente muzicale
5614 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tîmplar mecanic la croit şi dimensionat
5615 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tîmplar mecanic la frezat şi găurit
5616 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tîmplar mecanic la şlefuit
5617 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tîmplar mecanic la strunjit
5618 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tîmplar, mobilă
5619 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tîmplar restaurator
5620 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tîmplar universal
5621 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tocilar
5622 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tocilar carcase
5623 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tocilar cuțite de tuns
5624 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Topitor
5625 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Topitor aliaje tipografie
5626 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Topitor la topirea superficială a sticlei
5627 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Topitor metal şi aliaje
5628 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Topitor sticlă 
5629 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Topitor zguri sintetice
5630 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Topitor-turnător aliaje de precizie
5631 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Topograf
5632 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Topograf de mină
5633 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Topograf de mină principal (în construcţii)
5634 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Topograf de mină principal (în industrie)
5635 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Toxicolog
5636 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tractorist
5637 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tractorist portuar
5638 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tractorist-maşinist în producţia agricolă
5639 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Traducător (studii medii)
5640 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Traducător (studii superioare)
5641 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Traducător dactilolog
5642 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Traducător literatură tehnică
5643 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Traforator manual lemn
5644 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Translator
5645 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Translator emisie
5646 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Transportor
5647 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Transportor în turnătorii
5648 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Transportor materiale de susţinere în mine
5649 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Transportorist
5650 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Transpunător forme de tipar adînc
5651 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Transpunător modele şi desene
5652 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Transvazator
5653 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Trapezist
5654 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Trasator
5655 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Trasator piese din lemn
5656 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Trasator piese şi materiale
5657 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tratamentist electrochimic
5658 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Trăgător
5659 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Trăgător
5660 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Trăgător încălţăminte (pe calapod)
5661 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Trăgător sîrmă
5662 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Trăgător, şlefuitor, gradator nivele
5663 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Trezorier (studii superioare)
5664 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tricoter manual
5665 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tricoteză articole textile de galanterie
5666 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tricoteză articole tricotate, pînză
5667 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Trimis 
5668 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Trolist
5669 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tunsător păr (puf, scamă)
5670 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător
5671 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător amestec de polimerizare în forme
5672 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător articole din hîrtie turnate
5673 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător compaunzi
5674 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător de metale neferoase
5675 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător formator
5676 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător forme de ipsos
5677 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător la maşini de turnat sub presiune
5678 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător masă de sticlă
5679 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător mase plastice
5680 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător metal
5681 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător metale şi aliaje
5682 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător modelor
5683 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător ornamentalist
5684 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător oţel
5685 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător produse ceramice
5686 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător şarjă
5687 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător sirop
5688 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător soluţii sterile
5689 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Turnător sticlă
5690 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ţesător
5691 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ţesător covoare
5692 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ţesătoare covoare
5693 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ţesător manual
5694 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ucenic
5695 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Umezitor materie primă
5696 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Umezitor tutun materie primă
5697 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Umplutor articole
5698 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Umplutor butelii
5699 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Umplutor legume
5700 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ungător