5101 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef expediţie 
5102 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef expediţie (în alte ramuri)
5103 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef exploatare la zi
5104 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef expoziţie ambulantă
5105 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef expoziții și tîrguri
5106 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef farmacie veterinară
5107 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef fazanerie
5108 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef filială (în alte ramuri)
5109 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef filială (în transporturi, telecomunicaţii, aprovizionarea tehnico-materială şi desfacere)
5110 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef filmotecă
5111 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef fonduri (în alte domenii de activitate)
5112 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef fonotecă
5113 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor
5114 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef formaţie pază şi ordine
5115 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef formaţie sisteme radiante (antene)
5116 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef fotolaborator
5117 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef frizerie
5118 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef gară
5119 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef garaj
5120 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef gardă (pază paramilitară)
5121 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef gardă a unității de pompieri
5122 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef garderobă teatru
5123 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef gospodărie (în industrie)
5124 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef gospodărie (în întreprinderile de deservire socială a populaţiei)
5125 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef gospodărie de argilă
5126 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef gospodărie silvică
5127 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef grădiniţă de copii (creşă)
5128 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef grajd de cai
5129 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef grup
5130 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef grupă (în alte ramuri)
5131 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef grupă (în construcţii)
5132 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef grupă (în industrie)
5133 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef grupă intervenţie
5134 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef haltă 
5135 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef Inspectorat Fiscal Principal de Stat
5136 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef instalaţie (de foraj, de gaz, de oxigen etc.)
5137 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef laborator (în agricultură, vînătoare, silvicultură şi pescuit)
5138 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef laborator (în alte ramuri)
5139 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef laborator (în comerţ)
5140 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef laborator (în construcţii)
5141 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef laborator (în industrie)
5142 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef laborator (în transporturi, telecomunicaţii, aprovizionarea tehnico-materială şi desfacere)
5143 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef laborator (la întreprinderile alimentaţiei publice)
5144 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef laborator de cercetări ştiinţifice
5145 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef laborator de criminalistică
5146 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef laborator de producția
5147 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef laborator radioteleviziune
5148 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef laborator telecomunicații 
5149 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef laborator uzinal central
5150 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef laborator veterinar
5151 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef lombard
5152 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef magazie
5153 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef magazie (lombard, de lucruri de valoare)
5154 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef magazie (siloz) de cereale mecanizat
5155 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef magazie de mărfuri
5156 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef manevră
5157 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef maşină de cale
5158 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef mină
5159 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef nod hidrotehnic
5160 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef ocol silvic
5161 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef oficiu (în alte ramuri)
5162 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef oficiu cadastru
5163 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef oficiu juridic
5164 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef oficiu special poștă
5165 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef oficiu stare civilă
5166 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef oficiu teritorial  de consultaţie profesională
5167 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef oficiu/serviciu (în deservirea socială a populaţiei)
5168 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef orchestră
5169 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef ospătărie
5170 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef parc (de maşini, pontoane, rezervoare etc.)
5171 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef parc de maşini
5172 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef pepinieră pomicolă, viticolă
5173 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef pepinieră silvică
5174 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef poligon de instruire
5175 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef post (în alte ramuri)
5176 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef post vamal
5177 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef poştă
5178 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef poștă 
5179 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef producţie (bucătar-şef)
5180 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef producţie (în industrie)
5181 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef producţie (în transporturi)
5182 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef producţie auxiliară (în construcţii)
5183 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef producţie auxiliară (în transporturi)
5184 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef proiect bancă
5185 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef proiect cercetare-proiectare
5186 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef proiect/program
5187 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef punct (în agricultură)
5188 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef punct (în alte ramuri)
5189 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef punct (în industrie)
5190 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef punct (în transporturi)
5191 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef punct (orăşel) de instruire
5192 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef punct (recepţie, închiriere etc.)
5193 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef punct de trecere cu bacul
5194 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef punct sanitar de dezinfectare şi profilaxie
5195 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef punct veterinar
5196 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef radiostaţie
5197 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef raion produse alimentare/nealimentare
5198 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef recepţie unitate de cazare
5199 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef redacţie
5200 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef rută de transport urban
5201 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef sală de audienţe
5202 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef sală de lectură
5203 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef schimb (în alte ramuri)
5204 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef schimb (în industrie)
5205 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef schimb (în transporturi şi telecomunicaţii)
5206 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secretariat
5207 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie
5208 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie (aprovizionare tehnico-materială)
5209 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie (atelier) de producție
5210 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie (dezvoltare tehnico-ştiinţifică)
5211 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie (funcţională în alte domenii de activitate)
5212 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie (în agricultură, vînătoare, silvicultură şi pescuit)
5213 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie (în comerţ)
5214 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie (în construcţii)
5215 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie (în industrie)
5216 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie (în întreprinderile de deservire socială a populaţiei)
5217 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secție (în transporturi şi telecomunicaţii)
5218 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie (informatică)
5219 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie (la întreprinderile de afaceri)
5220 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie (la întreprinderile de alimentaţie publică şi în hoteluri)
5221 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie (marketing şi vînzare)
5222 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie (muzicală, de montare, de studii, artistică etc.)
5223 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie (specializată în alte ramuri)
5224 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie administraţie publică locală
5225 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie auxiliară (cadre, specială etc.)
5226 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie de corectură
5227 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie economico-financiară 
5228 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef secție în cadrul direcţiei în autoritățile publice 
5229 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie în componenţa direcţiei administraţie publică locală
5230 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie industrie prelucrătoare
5231 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie informaţie şi reclamă
5232 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie mărfuri alimentare/nealimentare
5233 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie radiodifuziune
5234 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie resurse umane 
5235 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef secţie telecomunicații
5236 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef sector (dezvoltare tehnico-ştiinţifică)
5237 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef sector (funcţional în alte domenii de activitate)
5238 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef sector (în agricultură)
5239 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef sector (în agricultură, vînătoare, silvicultură şi pescuit)
5240 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef sector (în alte ramuri)
5241 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef sector (în construcţii)
5242 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef sector (specializat în alte ramuri)
5243 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef sector drumuri-poduri
5244 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef sector îmbunătățiri funciare
5245 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef sector industria extractivă
5246 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef sector industria prelucrătoare
5247 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef sector veterinar
5248 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu 
5249 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu (aprovizionare tehnico-materială)
5250 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu (funcţional în alte domenii de activitate)
5251 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu (în transporturi, telecomunicaţii, aprovizionarea tehnico-materială şi desfacere)
5252 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu (specializat în alte ramuri)
5253 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul
5254 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu de asistență psihopedagogică 
5255 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu de asistență socială comunitară
5256 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef serviciu de îngrijire socială la domiciliu
5257 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu de pază (a obiectului, sectorului)
5258 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu de publicitate
5259 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu economico-financiar 
5260 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu exploatare poştală
5261 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef serviciu în autoritatea publică 
5262 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu industria extractivă
5263 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu industrie prelucrătoare
5264 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu informare zbor
5265 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu marketing
5266 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu organizaţie politică, obştească, umanistă
5267 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu resurse umane 
5268 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef serviciu social pentru copii 
5269 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu/birou bancă/societate de leasing
5270 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu/şef birou asigurări
5271 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef serviciu/şef birou daune
5272 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef spălătorie
5273 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef stat major (aviaţie, apărare civilă, întreprindere, şcoală militară)
5274 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef staţie (în agricultură, vînătoare, silvicultură şi piscicultură)
5275 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef staţie (în alte ramuri)
5276 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef staţie (în industrie)
5277 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef staţie (în transporturi şi telecomunicaţii)
5278 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Sef staţie comunicaţii prin satelit
5279 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef staţie de alimentare cu combustibil
5280 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef staţie de control şi încercare
5281 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef stație de epurare
5282 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef staţie electrică
5283 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef staţie emiţătoare de radioteleviziune
5284 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef staţie radiorelee
5285 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef staţie taxare
5286 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef staţie televiziune
5287 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef staţie veterinară
5288 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef stăvilar
5289 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef studio
5290 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef studio RTV
5291 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef subdiviziune de încercare-zbor (bază, complex, staţie, centru)
5292 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef substaţie electrică
5293 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef subunitate (de căutare-salvare, specializată de montare şi exploatare etc.)
5294 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef supraveghere case
5295 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef șantier (în industrie)
5296 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef șantier (în construcții)
5297 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef şcoală (efectiv de comandă, tehnică)
5298 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef tabără (sportivă, de întremare etc.)
5299 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef teatru de vară
5300 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef teren (în alte ramuri)
5301 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef teren (în transporturi, telecomunicaţii, aprovizionarea tehnico-materială şi desfacere)
5302 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef teren industrial
5303 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef tipografie
5304 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef tren
5305 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef tren (de intervenţie, de calatori, refrigerator etc.)
5306 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef trupă
5307 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef tură organizare operațiuni deservire la sol 
5308 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef tură servicii securitate
5309 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef turn telecomunicații
5310 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef unitate (de pază, paramilitară, antiincendiară şi de gardă, de pompieri-salvatori, de crescători de cîini de serviciu)
5311 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef unitate balneoclimaterică
5312 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef vagon (poştal, de examinat calea etc.)
5313 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef vagon poştal
5314 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef videotecă
5315 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef vivariu
5316 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef zonă (de încărcături, de turnare a petrolului, de reţele etc.)
5317 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef/șef adjunct al Oficiului central de probaţiune
5318 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şef/șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat
5319 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef/șef adjunct al Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii
5320 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef/șef adjunct al Secretariatului Curţii Constituţionale
5321 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef/șef adjunct al Secretariatului Curţii Supreme de Justiţie
5322 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef/șef adjunct birou vamal 
5323 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef/șef adjunct direcție generală în autoritățile publice 
5324 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef/șef adjunct direcție în autoritățile publice 
5325 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef/șef adjunct direcție în cadrul direcţiei generale în autoritățile publice 
5326 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef/șef adjunct inspectorat/inspecție din subordinea organelor administraţiei publice 
5327 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef/șef adjunct inspectorat/inspecție teritorială 
5328 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef/șef adjunct instituție penitenciară
5329 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef/șef adjunct secție în autoritățile publice 
5330 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șef/șef adjunct subdiviziune teritorială a autorității publice 
5331 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şevuitor
5332 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şlefuitor
5333 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şlefuitor
5334 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şlefuitor arbori de imprimat
5335 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şlefuitor articole din sticlă
5336 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şlefuitor cu şmirghel
5337 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șlefuitor diamante naturale
5338 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şlefuitor hîrtie, carton şi fibră
5339 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şlefuitor lemn
5340 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șlefuitor produse din ceramică fină
5341 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şlefuitor rubine
5342 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şlefuitor sticlă
5343 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şlefuitor-lustruitor articole de piatră
5344 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şlefuitor-lustruitor la prelucrarea de precizie a materialelor semiconductoare
5345 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șlicuitor
5346 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şofer autoambulanţă
5347 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şofer autobuz
5348 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şofer autocamion
5349 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Şofer autosanitară 
5350 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Șofer-încasator 
5351 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ştanţator
5352 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ştanţator articole de plută
5353 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tabletar
5354 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tachelagiu
5355 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tapetar
5356 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tapetar mobilă
5357 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tapiţer
5358 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tarificator
5359 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tatuator
5360 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Taxator
5361 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Taxator documente de transport
5362 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Taxidermist 
5363 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor articole din ceramică şi porţelan
5364 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor articole din os şi corn
5365 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor articole din sticlă
5366 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor bandă de sticlă
5367 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor brichete şi semifabricate
5368 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor caractere din lemn 
5369 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor carne
5370 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor circuite magnetice
5371 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor cu flacără
5372 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor cu gaze
5373 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor de pădure
5374 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor de precizie în lemn
5375 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor fibre
5376 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor fiole şi tuburi
5377 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor fire
5378 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor furnir şi materiale de placare
5379 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor hîrtie, carton şi celuloză
5380 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor la ferăstraie manuale, mecanice şi la maşini
5381 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor materiale
5382 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor materiale în producţia de cabluri
5383 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor materiale şi articole
5384 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor materiale şi produse 
5385 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor materie primă 
5386 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor metal rece
5387 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor metale cu foarfece şi prese
5388 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor minerale
5389 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor piese
5390 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor piese din beton şi beton armat
5391 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor pînză abrazivă
5392 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor pînză abrazivă
5393 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor plăci de ipsos cartonate
5394 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor plicuri
5395 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor semifabricate de articole cu destinaţie medicală
5396 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor sfeclă
5397 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor sticlă
5398 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru   Tăietor sticlă optică
5399 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor sticloplast şi materiale cu fibre de sticlă
5400 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Tăietor ţevi şi semifabricate