SEMINAR PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

La data de 28.11.2019 va avea loc un seminar privind protecția datelor cu caracter personal cu tematica:

"Aplicarea legislației privind protecția datelor cu carcater personal în cadrul raporturilor de muncă"

Costul participării - 780 lei/persoană.

Costul include materialele didactice, prînzul, pauza de cafea.

Subiectele abordate în cadrul seminarului:

  1. Prezentarea generală a domeniului protecției datelor cu carcater personal în cadrul raporturilor de muncă.
  2. Demonstrare privind la procedura obligatorie a angajatorilor de inregistrare în calitate de operator de date cu carcater personal.
  3. Perfectarea documentelor la angajare prin prisma legislației protecției datelor cu caracter personal. Cele mai frecvente erori efectuate de către angajatori.

Formatori la seminar:

  1. Bozianu Sergiu - Expert în domeniul protecției datelor cu carcater personal;
  2. Ghețu Alexandru - Șef direcție politici în domeniul raporturilor de muncă - Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Seminarul este destinat contabililor, specialiștilor RU, directorilor, juriștilor etc.

Menționăm că în conformitate cu art.91-94 din Codul Muncii, angajatorul este obligat să respecte cerințele de protecție ale datelor personale ale salariaților.

De asemenea conform H.G.1123 din 14.12.2010, deținătorii de date cu caracter personal sunt obligați să respecte careva cerințe cu privire la colectarea, stocarea, prelucrarea și păstrarea acestora.

Pentru înscrierea la seminar rugăm să completați ancheta de mai jos.

În scurt timp, pe emailul indicat în anchetă veți primi confirmarea privind înscrierea la seminar și rechizitele spre plată.

Email * Denumirea companiei *
Nume / Prenume * Funcția *
Telefon de contact * Perioada cursului / limba *

Menționăm că conform art. 741 din Codul Contravențional - nerespectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea lor în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.